phantasma


Elina Nissinen & Iida Nissisen


2-19.03.2023


phantasma


Janus has two faces.
It's a spell, or a curse:

a flash of lightning
split the tree

like the cannon Calvino’s Viscount.
and thus:
they must live interdependently,
in a haunting comparative.


The God of transformations,
outlines, and duality
always has both directions

and two 

simultaneous images.


Everybody wanted to know,
which one was Romulus
and which one was Remus.
– Which is the good,
and which is the evil twin.


**

Sound work for the exhibition by sound artist Jussi Hertz.


Bio

Elina Nissinen (b. 1991) is a visual artist working with clay and paint but also with other materials, people, and spaces. They are fascinated by questions on relationalities, narrativity, and meaning-making, as well as the overlap of intersectional approach with the matter(s) and manifestations of magic.

Iida Nissinen (b. 1991) is a multidisciplinary artist and curator. Currently Nissinen studies avatars, doppelgängers and eco-gothic sensualities. They work with a variety of materials, elements and situations from text, bioplastics, and ceramics to bodies and social compositions.

Nissinens share but a life lived side by side, also an interest in vibrant materiality, magic in the mundane, and the agencies of the invisible world at large.

Phantasma is their first joint exhibition as a duo. The project is kindly supported by the Paulo Foundation and the Arts Promotion Centre Finland.FI:

phantasmaJanuksella on kaksi naamaa.
Se on loitsu, tai kirous:

salama
on halkaissut puun

niinkuinkanuuna Calvinon varakreivin
ja
kas näin: heidän täytyy elää komparatiivissa,
jyrkässä vertailumuodossa.

Muodonmuutosten,
ääriviivojen ja kahtalaisuuden jumalalla

on aina molemmat suunnat

ja kaksi
samanaikaista kuvaa.


Kaikki halusivat tietää,
kumpi niistä on Romulus
ja kumpi on Remus.
Että kumpi on hyvä,
ja kumpi on paha kaksonen.


**

phantasma on Elina Nissisen & Iida Nissisen yhteisnäyttely MAA-tilassa 2.-19.3.2023. Näyttelyn äänityön on tehnyt äänitaiteilija Jussi Hertz.


Bio

Elina Nissinen (s. 1991) on kuvataiteilija, joka työskentelee saven ja maalin sekä muiden materiaalien, ihmisten ja tilojen kanssa. Häntä kiehtovat erilaiset suhteisuuksiin ja merkityksenantoon liittyvät kysymykset, sekä intersektionaalisen ajattelun limittyminen magiikan ja transsendentaalisen käsitteisiin ja ilmentymiin.

Iida Nissinen (s. 1991) on taiteilija ja kuraattori. Tällä hetkellä Nissinen tutkii avatareja, kaksoisolentoja ja ekogotiikkaa. Hän työskentelee erilaisten materiaalien, objektien ja tilanteiden parissa tekstistä, biomuovista ja keramiikasta kehoihin ja sosiaalisiin kompositioihin.

Nissisiä yhdistää paitsi eletty elämä, myös kiinnostus näkymättömään, materiaalisen toimijuuksiin sekä taianomaiseen tavanomaisessa.

Phantasma on heidän ensimmäinen yhteisnäyttelynsä duona.

Projektia ovat ystävällisesti tukeneet Paulon säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus.