Maa-Tila
Project SpaceMaa-Tila is a project space for discussion, encounters, and spatial experiments. We focus on presenting experimental, discursive, messy, critically engaged, and underrepresented practices. The space in Pääskylänrinne in Sörnäinen started to operate in early 2017. 

Maa-Tila has been funded by Taike - Arts Promotion Centre Finland and Helsingin Kaupunki - Helsinki City as part of Art School Maa's activities. In 2022–24, Maa-Tila is funded by the Finnish Cultural Foundation. As the space is supported by the school, projects that may contribute to the pedagogical programme at the school are prioritised. Each year one exhibition period is offered to a group of current Art School Maa students.

Find out more about Art School Maa here!

Notes about programming:

Maa-Tila Project Space is programmed by a volunteer group of artists and arts professionals who are associated with Art School Maa. The programming group invites artists, collectives and projects based on annual programming meetings. While Maa-Tila does not have an official open call/application process, we discuss and take into consideration all proposals that have been sent to us. The annual exhibition program is curated in May-June. If you would like to propose an exhibition or event, please feel free to contact us: info@maatilaprojectspace.fi


FI:

Maa-Tila on projektitila keskusteluille, kohtaamisille ja tilallisille kokeiluille. Sen keskiössä ovat kokeelliset, keskustelevat, sotkuiset, kriittisesti asennoituneet ja huomiota vaille jääneet tavat tehdä. Tila Sörnäisten Pääskylänrinteessä aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta.

Maa-Tilaa on rahoittanut Taike - Taiteen edistämiskeskus & Helsingin kaupunki osana Taidekoulu Maan toimintaa. Vuosina 2022–2024 Maa-Tilaa rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Koska Maa-Tila on Taidekoulu Maan tukema, priorisoimme projekteja, jotka mahdollisesti tuovat ulottuvuuksia koulun pedagogiseen ohjelmaan. Joka vuosi Taidekoulu Maan nykyiset opiskelijat saavat yhden näyttelykauden.

Lue lisää Taidekoulu Maasta täältä!

Huomio ohjelmasta:

Maa-Tilan ohjelman kokoaa vapaaehtoisvoimin toimiva ohjelmaryhmä, joka koostuu taiteilijoista ja muista taidetyöläisistä. Ohjelmaryhmä kutsuu taiteilijoita, kollektiiveja ja projekteja vuosittaisten ohjelmointitapaamisten perusteella. Vaikka Maa-Tilalla ei ole virallista avointa hakua tai muuta hakuprosessia, otamme huomioon kaikki meille lähetetyt hakemukset. Päätökset vuosittaisesta näyttelyohjelmasta tehdään touko-kesäkuussa. Jos haluat ehdottaa näyttelyä tai tapahtumaa, ole hyvä ja ota yhteyttä: info@maatilaprojectspace.fi.