FI


Avoin harjoittelupaikka: Maa-Tila project space etsii harjoittelijaa


Etsimme osa-aikaista harjoittelijaa Maa-Tilan tammikuun puolivälistä alkaen tai sopimuksen mukaan.

Maa-Tila on projektitila keskusteluille, kohtaamisille ja tilallisille kokeiluille. Sen keskiössä ovat kokeelliset, keskustelevat, sotkuiset, kriittisesti asennoituneet ja huomiota vaille jääneet tavat tehdä. Maa-Tila sijaitsee Pääskylänrinteessä Helsingin Sörnäisissä. Projektitilaa ylläpitää Taidekoulu Maa.


Harjoittelija tehtäviin kuuluu mm.:
• näyttelyvalvonta projektitilassa ja asiakaspalvelu gallerian aukioloaikoina
• projektitilan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu
• markkinointi ja tiedotus
• viestintä taiteilijoiden kanssa
• avustaminen näyttelyn pystytyksessä
• oppia tuntemaan taidekasvatuksen ja tapahtumatuotannon alaa, verkostointia nykytaiteen alalla
• avustaminen Taidekoulu Maan opiskelijahakuprosessissa

Harjoittelu on osa-aikainen. Työaika on noin 18 tuntia viikossa Maa-Tilan aukioloaikojen puitteissa (ke-pe klo 14-18, la-su klo 13-17).

Harjoittelu sopii parhaiten opiskelijalle osana opintoja tai työkokeiluun. Huomio: Työkokeilu Työ- ja elinkeinotoimiston kautta edellyttää että hakija on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu työkokeiluun. Työharjoittelu osana opintoja vaatii harjoittelutuen (esimerkiksi yliopiston harjoittelutuki). Palkkana maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa (kokopäiväisestä työstä 1331 €/kk vuonna 2023). Palkka suhteutetaan työaikaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si viimeistään 3.12.2023 osoitteeseen: info@taidekoulumaa.fi.
Haastatteluja voidaan pitää jo hakuaikana, viimeistään viikolla 50.
Käytä otsikkona “Harjoittelija tammikuu 2024”.

Lisätietoja harjoittelusta antaa Maa-Tilan koordinaattori Emma Lilja sähköpostitse. Lähetä kysymyksesi otsikolla “Kysymys harjoittelusta tammikuu 2024” osoitteeseen info@maatilaprojectspace.fi.
EN


Open position: Maa-Tila project space is looking for an intern


We are looking for a part-time intern for Maa-Tila project space starting from the middle of January or by agreement.

Maa-Tila is a project space for discussion, encounters, and spatial experiments. We focus on presenting experimental, discursive, messy, critically engaged, and underrepresented practices. Maa-Tila is located in Pääskylänrinne, Sörnäinen, Helsinki. The project space is run by Art School Maa.


The tasks include, amongst other things:
• invigilating the gallery/project space and customer service when the gallery is open
• development and planning of the project space’s activities
• marketing and communications
• communication with artists
• assisting with exhibition installation
• getting to know the field of art education and organising events, networking in the field of contemporary arts
• assisting Art School Maa with the admission interviews

The internship is part-time. Working time is approximately 18 hours per week during the opening hours of Maa-Tila (Wed-Fri 2–6 pm, Sat-Sun 1–5 pm).

The internship is best suited for students as part of their studies or as an unemployed job seeker. Please note: A job seeker must have the possibilities for a work trial and a student must have an internship support (for example from university). Salary depends on the organisations funding. Salary payment is at least minimum wage as defined by KELA, the Social Insurance Institution of Finland (for full time 1331 € / month in 2023). The salary is proportional with the working time.

Please send your motivation letter and CV by 3.12.2023 to: info@taidekoulumaa.fi.
Interviews can be held already during the application time, latest in week 50.
Please use “Internship January 2024” as the subject line.

For more information about the internship, you can contact Maa-Tila’s coordinator Emma Lilja via info@maatilaprojectspace.fi. Please use “Question about Internship January 2024” as the subject line.