Resi-dualMara Kirchberg and Milka Luhtaniemi5. – 21.4.2024

Opening of the exhibition: Thursday 4 April, 17–19

(Suomeksi alla)


Resi-dual is an exhibition by cross-disciplinary artist Mara Kirchberg (Tallinn) and poet Milka Luhtaniemi (Helsinki). The artists have been interested in working with the concept of dualities, and softening these dualities into forms of co-existences. The works subtly reference the discordant residues of an oil-driven economy whilst dreaming of richer textures of co-existing with biological life. 


The installations and sculptures of Mara Kirchberg reference moments in which systems break down or are temporarily out of order; she has worked with synthetic membranes and PVC hoses traversed by dysfunctional car fluids composing bodies that seem to breathe, leak and co-mingle like biological bodies. Kirchberg’s works in the exhibition are fragments of a larger body of work living off residues from its animate state, sitting in silence and resting before reconnecting to the cycle.


The text works of Milka Luhtaniemi speak to the precarious nature of day and night cycles, folding together the ideas of day and night with the tangible growth cycles of plant life and fungi, bridging the gap between what could be understood as the divide between day (reason) and night (the body). Luhtaniemi will show two works in the exhibition: one a printed textile work and the other a publication called Päiväkirja (The Book of Days). The graphic design of the publication is by Aliisa Perikangas.


The artists have previously worked together, making an exhibition for K17 Space for Art and Ecology in Sipoo in late 2023. Bio


Milka Luhtaniemi (she/her, based in Helsinki) is a poet and multidisciplinary artist who works in between literature, performing arts and fine arts. She graduated from the Theatre Academy with an MA in dramaturgy in 2020. Her debut book of poetry Kirnu (‘Churn’) came out in 2021 published by Gummerus and was received positively, and her second book Tauoton (‘Unceasing’) came out in February 2024. Her multidisciplinary works have been shown in Titanik (Buoyancy 2021) and Forum Box (Second Species 2021, with Joonas Siren). She has also shown installations and collaborative works in Contemporary Art Centre Muu, Oksasenkatu 11 gallery, B-galleria and Mad House. In her thinking she often combines bodily affects and emotions with meditative spatial perception.Mara Kirchberg (she/her) is an artist based in Tallinn whose installations, sculptures and performances deal with the materiality of flesh and boundary objects such as organs and casings. By opening interior spaces to the outside, she explores how human, otherwise living and mechanical bodies function and break down. Dysfunctional car parts and fluids merge with sanitary and medical equipment into weak systems that rely on regular manual care and maintenance. As such, they reflect the fragility of life and the robustness of its surroundings. Her formal education includes the studies of Choreography and Performance (MA) at the Institute for Applied Theatre Studies in Gießen and Contemporary Art (MA) at the Estonian Academy of Arts. In 2023, she received the Young Sculptor Award and the Eduard Wiiralt scholarship in Tallinn.
***


Resi-dual on poikkialaisen taiteilijan ja kuvanveistäjän Mara Kirchbergin (Tallinna) ja runoilija Milka Luhtaniemen (Helsinki) yhteinen näyttely. Taiteilijat ovat työskennelleet kaksijakoisuuden käsitteen parissa ja pehmentäneet dualismeja erilaisiksi kanssaelon muodoiksi. Teokset kommentoivat öljyriippuvaisen talouden ristiriitaisia jäänteitä samalla kun ne unelmoivat siitä, miten elää rinnakkain elollisen luonnon ja sen syvien tekstuurien kanssa.


Mara Kirchbergin installaatiot ja veistokset viittaavat hetkiin, jolloin systeemit hajoavat tai ovat hetkellisesti vioittuneita; hän on työskennellyt synteettisten kalvojen ja PVC-letkujen kanssa, joiden läpi kulkevat moottorinesteet muodostavat kehoja, jotka hengittävät, vuotavat ja sotkeutuvat toisiinsa kuten biologiset kehot. Kirchbergin näyttelyyn tulevat teokset ovat osa suurempaa teoskokonaisuutta, joka muovaa niin kutsuttuja eloisia jäänteitä, lepäämässä paikallaan-olossa ja hiljaisuudessa ennen kuin palaavat takaisin kiertoon.


Milka Luhtaniemen tekstiteokset puhuvat päivän ja yön hauraista kierroista. Ne laskostavat yhteen yön ja päivän idean sekä aineelliset kasvien ja sienten kasvukierrot. Teokset kurovat kiinni dualistista jakoa päivän (mieli) ja yön (keho) välillä. Luhtaniemeltä on näyttelyssä kaksi teosta, painettu tekstiiliteos sekä julkaisu nimeltä Päiväkirja. Julkaisun graafinen suunnittelu on Aliisa Perikankaan käsialaa.


Taiteilijoiden edellinen yhteinen näyttely oli Links and Loops -näyttely, joka oli nähtävillä loppuvuonna 2023 sipoolaisessa taiteen ja ekologian koetilassa K17.Bio


Milka Luhtaniemi on runoilija ja monialainen taiteilija, joka työskentelee kirjallisuuden, kuvataiteen ja esittävien taiteiden liitoksissa. Hän on valmistunut maisteriksi Teatterikorkeakoulusta dramaturgian koulutusohjelmasta vuonna 2020. Hänen esikoisrunoteoksensa Kirnu ilmestyi Gummeruksen kustantamana vuonna 2021 ja sai kiittävän vastaanoton, ja hänen seuraava teoksensa Tauoton ilmestyi helmikuussa 2024. Milkan teoksia on ollut esillä mm. Titanik-galleriassa, jossa oli hänen installaationsa ja esityksensä Buoyancy (2021) sekä Forum Box -galleriassa, jossa oli hänen kokeellinen mediataidetta ja runoutta yhdistänyt näyttelynsä Toinen laji (2021, yhdessä Joonas Sirenin kanssa). Lisäksi Milkan töitä on ollut esillä B-galleriassa, Oksasenkatu 11:ssa, Nykytaideyhdistys Muu:ssa sekä Mad Housessa. Milkan ajattelulle keskeistä on ruumiinvirtojen ja tunteiden yhdistäminen tilallisiin havaintoihin meditatiivisella tavalla.Mara Kirchberg on Tallinnassa asuva taiteilija, jonka installaatiot, veistokset ja esitykset käsittelevät kehon materiaalisuutta ja niin kutsuttuja rajaobjekteja kuten elimiä ja kalvoja. Hänen työnsä avaavat sisätilat ulkopuolen tiloiksi, jolloin teokset tutkivat miten elolliset ja mekanistiset kehot toimivat ja hajoavat. Toimimattomat auton osat ja nesteet liittyvät yhteen hygeniavälineiden ja lääketieteen välineiden kanssa, jolloin muodostuu niin kutsuttuja heikkoja järjestelmiä, jotka tarvitsevat manuaalista hoivaa ja ylläpitoa. Teokset heijastavat elonkierron haurautta ja toisaalta sen kestävyyttä. Mara Kirchberg on opiskellut Choreography and Performance -maisteriohjelmassa Saksan Giessenissä ja Contemporary Art -maisteriohjelmassa Viron taideakatemiassa. Vuonna 2023 hän sai Young Sculptor Award -tunnustuspalkinnon ja Eduarw Wiiralt -stipendin.
The opening will take place on 4th April at 17 - 19. There will be a short performative reading at 18. The performative reading will be in Finnish.

Avajaiset ovat 4. huhtikuuta klo 17 - 19. Avajaisissa esitetään lyhyt luenta klo 18. Luennan kieli on suomi.