Conscription / Kutsunnat


<<EARTH>> Forces / <<MAAN>> Puolustusvoimat6.–23.9.2023


EN

The Gallery is open Thu–Fri 14–18 & Sun 13–17.

<<EARTH>> Forces organizes 'Conscription': an exhibition and  a series of events in Maa-Tila project space, Helsinki. The Conscriptions are based on an open call, which we launched in May 2023. The series of events includes a number of artists and other operators who responded to the open call, facilitating workshops and exercises. We gather in the exhibition space on Wednesdays and Saturdays for exercises, being together, resting, making things with our hands and dealing with Earth protection and care, forming diverse open formations; <<forces>> during the events.

<<EARTH>> Forces is a multidisciplinary artivist concept and platform, launched in 2021, that intertwines art and activism, and stems from the emergency state of ecosystems, nature loss and the need to protect and nurture our home planet. <<EARTH>> Forces borrows name and aesthetics from the Finnish military (in Finnish: pun intended), deconstructing the meaning of the name and the institution that carries it and asks: what is it, that we [humanity as part of nature] actually should defend and protect and by what means? Through a wordplay, we question and explore the concept of human-, supraspecies-, ecosystemic, societal, national and global concept of security - referring to completely different ways of perceiving security than a culture based on abusive use of planetary resources, power struggles and capitalism, which feeds overconsumption and machinery of violence, offers. In these Conscriptions, we gather diverse defenders of the Earth to propose, think about, feel out and work together on the question: what could the <<Earth>> Forces be?

Attention: at ease/ Posture: rest - the word pairs taken from the military suggests that a sustainable culture requires rest and relaxation. However, through rest, collectivity, care and recovery, also a channel for activity and agency opens up for new positions to form a new culture.

In the Conscriptions, we focus on defence of the Earth through physicality, movement, presence, encountering emotions and collective craft exercises. Wednesday's physical <<Earth>> Forces exercises invite one to rest, to dream, to move, to nurture, meditate and face emotions in different kinds of workshops.

On Saturdays, Embroidery forces gather, and inspiration for embroidery is drawn from the weaves and signs of other species: moss and lichen, the postures and signal systems of non-human nature, and the meaning of endangered forest species in the hierarchies of ecology and conservation. In the embroidery workshops, symbols are explored through body and material, grasping it with handcraft and collective emotional work. Radical cross-stich supports us with embroidery equipment. The program also includes the open rehearsals of Elokuoro - Extinction rebellion Finland's choir. All the artists and other facilitators of the program are: Annelie Berner, Eline Gaude, Oodi Ilola, Mari Haaksipuu, Riina Hannula, Meri Hietala, Ilai Lehto, Emilia Liimatainen, Meri Karhu, Robert Kosenius, Aino Johansson, Tuuli Malla, Mia Mäkelä, Maria Rannanheimo, Maija Saksman, Monika Seyfried, Sofia Simola, Aliisa Talja, Ronja Tammenpää, Laura Vuoksenmaa. The video also features (in addition to some of the above): Oona Leinovirtanen, Hanna Toiviainen and Pauliina Korpi.

The exhibition features a video piece that was shot and created at the HIAP Suomenlinna residency as collaboration between Aino Johansson, Maria Rannanheimo, Meri Hietala and the performers. A collective embroidery work will be built in the exhibition space, echoing the themes of the exhibition's workshops and exercises. The artists Aino Johansson and Meri Hietala are the convenors of  <<Earth>> Forces: ‘Conscription’.

Text: Aino JohanssonFI

Näyttely auki to–pe 14–18 & su 13–17.

<<MAAN>> Puolustusvoimat järjestää ‘Kutsunnat’ -näyttelyn ja tapahtumasarjan Maa-Tilassa. Kutsunnat perustuu avoimeen kutsuun (Open call), jonka järjestimme toukokuussa 2023. Tapahtumasarjassa on mukana joukko kutsuntoihin vastanneita taiteilijoita ja toimijoita. Kokoonnumme näyttelytilaan keskiviikkoisin ja lauantaisin harjoitteiden, yhdessä olemisen, lepäämisen, tekemisen ja Maan puolustuksen käsittelyn ääreen, muodostaen tapahtumasarjan aikana erilaisia avoimia kokoonpanoja, väkiä.

<<MAAN>> Puolustusvoimat on monialainen taidetta ja aktivismia yhteen kietova konsepti, joka kumpuaa ekosysteemien hätätilasta, luontokadosta ja tarpeesta suojella sekä vaalia kotiplaneettaamme Maata. <<Maan>> puolustusvoimat lainaa nimeä ja estetiikkaa Suomen Puolustusvoimilta, nimen ja sitä kantavan instituution merkitystä purkaen ja kysyen: mitä meidän [ihmiskunta osana luontoa] oikeastaan pitäisi puolustaa ja suojella? Sanaleikin kautta kyseenalaistamme ja tutkimme inhimillisen, ylilajisen, ekosysteemisen, yhteiskunnallisen, kansallisen ja globaalin turvallisuuden käsitettä - viitaten täysin toisenlaisiin tapoihin hahmottaa turvallisuutta kuin mitä valtataisteluihin ja kapitalismiin perustuva, ylikulutusta ja väkivaltakoneistoja ruokkiva kulttuuri tarjoaa. Näissä kutsunnoissa kokoamme erilaisia maan puolustajia ehdottamaan, pohtimaan ja toimimaan yhdessä kysymystä: mitä Maan puolustus voisi olla?

Asento: Lepo -sanapari ehdottaa, että kestävä ja planeettaa suojeleva kulttuuri vaatii lepoa ja keventämistä. Levon, kollektiivisuuden, hoivan ja toipumisen kautta kuitenkin myös kanava aktiivisuuteen ja toimijuuteen, uusiin asentoihin uuden kulttuurin muodostamiseksi.

Keskitymme Kutsunnat-tapahtumassa Maan puolustukseen kehollisuuden, läsnäolon, tunteiden kohtaamisen ja kollektiivisten käsityöharjoitteiden kautta. Keskiviikkojen keholliset <<MAAN>> Puolustusharjoitukset kutsuvat lepäämään, uneksimaan, liikkumaan, hoivaamaan, meditoimaan ja kohtaamaan tunteita erilaisissa hetkissä ja työpajoissa. Lauantaisin kokoontuvat Kirjontaväet, joissa innoitusta kirjontaan ehdotetaan toisten lajien kudelmista ja merkeistä: sammalista ja jäkälistä, muun kuin ihmisluonnon asennoista ja merkkijärjestelmistä sekä uhanalaisten metsälajien merkityksistä ekologian ja suojelun hierarkioissa. 

Kirjontatyöpajoissa tutkitaan symboliikkaa kehon, materiaalin, käsityöllä käsittämisen ja kollektiivisen tunnetyöskentelyn kautta. Radikaalit ristipistot tukevat meitä kirjonta välineistön lainan muodossa. Ohjelmaan nivoutuu myös Elokuoron (Elokapinan kuoro) avoimet harjoitukset. Kaikki tapahtumien tekijät ja taiteilijat ovat: Annelie Berner, Eline Gaude, Oodi Ilola, Mari Haaksipuu, Riina Hannula, Meri Hietala, Ilai Lehto, Emilia Liimatainen, Meri Karhu, Robert Kosenius, Aino Johansson, Tuuli Malla, Mia Mäkelä, Maria Rannanheimo, Maija Saksman, Monika Seyfried, Sofia Simola, Aliisa Talja, Ronja Tammenpää, Laura Vuoksenmaa. Lisäksi videolla esiintyvät (osan ylläolevista lisäksi): Oona Leinovirtanen, Hanna Toiviainen ja Pauliina Korpi.

Näyttelyssä on esillä videoteos,  joka on työstetty Kutsuntojen pohjalta HIAP Suomenlinnan residenssissä yhteistyönä Maria Rannanheimon, Aino Johanssonin, Meri Hietalan ja esiintyjien välillä. Näyttelytilaan rakentuu kollektiivinen kirjontateos, jossa kaikuu näyttelyn työpajojen ja harjoitteiden teemat. Kutsunnat - tapahtuman koollekutsujina ja fasilitaattoreina toimivat taiteilijat Aino Johansson ja Meri Hietala.

Teksti: Aino JohanssonMost of the workshops and programme will be given in Finnish except on Saturday 16th of September. You are welcome to join anyway - there are soft bodywork exercises, meditation and embroidery crafts activities.

Tapahtumien aikataulu / Schedule

Näyttelytila muutoin avoinna to–pe klo 14–18 & su klo 13–17.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Osallistujia pyydetään saapumaan ohjelmaan merkittyjen työpajojen aloitusaikoina. Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.

Tilassa oleskellaan ilman kenkiä.

**

Keskiviikko 6.9.

Openings 6.9. Attention: at ease

(some spoken program in finnish but video and softcore tecno are mostly non verbal)
Avajaiset, Asento - LEPO: Keholliset <<Maan>> puolustusharjoitteet

Klo. 16.00–17:30 Hiljaiset tunnit

Hiljaisuus vallitsee; valvottua lepoa ja uneksimista kaupungin keskellä. Paikkoja, joissa voi nukkua tai meditoida.

Sis. Kuiskinta-hetki: ääneen lukemista kuiskimalla

Fasilitoi: Aino Johansson & Meri Hietala

17:30 Avajais-sanat

18.00 Aliisa Talja (fasilitaattori, monitaiteilija)

Kahdeksan lempeää kohtaamista. Kehomielen hoivaharjoite. 30 min.

Puheenvuoro


19.00 SoftCore teknomeditaatio, 45 min. DJ-setti eteeristä hardcore -teknoa

**

Lauantai 9.9. IN FINNISH (but welcome everyone)
Kirjontaväet I: jäkäliä, runonlausuntaa ja Elämän kudos -Kehoruokous-työpaja

Aloitus klo 13.00

Alustus: Meri Hietala ja Aino Johansson: Kirjonta Maan puolustusharjoitteena.

13.30 Ilai Lehto (kuvanveistäjärunoilija): runonlausunta & kirjonta

15.00–15.45 Laura Vuoksenmaa (vanhojen metsien ja soiden lajistoon erikoistunut biologi): jäkäläesitelmä

16.00–17.00 Meri Karhu: Elämän kudos - kehorukous:

Liikettä ja somatiikkaa sisältävä työpaja kirjonnan, toislajisten, asentojen ja merkkien äärellä.

**

Keskiviikko 13.9.
IN FINNISH (but welcome everyone)
Asento - LEPO: Keholliset <<Maan>> puolustusharjoitteet

Veden väet: ääni- ja liikeharjoitteita

14–18.30

14.15–14:45 Tuuli Malla (Esitysten ja äänen parissa työskentelevä taiteilija,jonka mieluisin taidetila on ulkona.)

Äänitteeltä kuultavia liikeharjoitteita, joissa tunnustellaan veden reittejä. Kesto: 30 min. Lopuksi keskustelu taiteilijan kanssa puhelimitse.

15.00–16.15 Elokuoron (Elokapinan kuoro) avoimet harjoitukset

16.30–18.15 Riina Hannula (taiteilija tutkija, väitöskirjan tekijä mikrobisosiologisessa hankkeessa)

Microbial medi(t)ation 45 min. Harjoite +30 min. Lopuksi ryhmähaastattelu tutkimukseen.


**

Lauantai 16.9. IN ENGLISH
Kirjontaväet/ Embroidery Forces goes Sammalet & Elokuoro

13–17.00 (18.30)

13:30

Eline Gaude (artist-researcher): 'Bryological stories' Embroidery workshop with moss ENG /kirjontatyöpaja: sammalet (in english)

Aino Johansson: Uhanalaiset sammalet Metsäkartoituksessa/ Endangered mosses in forest-mapping 20 min.(if there is time in the program)

16:00 M-Cult residency artist Annelie Berner (EMAP and EU) and Monika Seyfried: Plant Futures

Plant Futures is realised within the EMAP - European Media Art Platform's 2023 residency programme, co-funded by the EU. It is hosted by M-cult in Helsinki.

Plant Futures toteutetaan EU:n osarahoittaman EMAPin - European Media Art Platformin vuoden 2023 residenssiohjelman puitteissa, jota Helsingissä ylläpitää M-Cult.

**

Keskiviikko 20.9. IN FINNISH (but welcome everyone)
Asento: LEPO - Keholliset <<Maan>> puolustusharjoitteet: Autenttinen liike ja Maatunteet  

15.00–17.00 Ronja Tammenpää (kulttuurituottaja, fasilitaattori ja taiteilija):

Maatunteet-työpaja, 1,5-2h, FIN/ENG

Miten kohdata ilmastotunteet; suru, raivo, pelko, sekä ilo, ja muuntaa ne aktiiviseksi toiminnaksi sen puolesta mistä juuri sinä välität? Työpajassa opetellaan tunnistamaan ja nimeämään ympäristöön liittyviä tunteita ja käyttämään niitä voimavarana toiminnalle arkkityyppien avulla.

17.15–19.30 Elokuoron avoimet harjoitukset

20:30 Emilia Liimatainen (kehoa/liikettä taiteen, eheytymisen+kasvun ja mysteerin näkökulmista tutkiva eläjä,TaM taidekasvattaja): Autenttinen liike-työpaja 1,5-2h

**

Lauantai 23.9. Lopettajaiset / Ending event
Kirjontaväet: päättäjäiset

Päättäjäisiin osallistuvien on mahdollista kirjoa yhteistä teosta tai omia tilkkuja ohjelman aikana.

15.30–16.30 Mia Mäkelä (media-artivisti ja kulttuurihistorioitsija,  erikoistunut kriittiseen eläintutkimukseen)

Hunajamehiläiset

Videoteos n. 17 min. Esitys+keskustelu 30 min.


~ ohjelma täydentyy~


*kehollinen harjoite:

Shambhavi mudra 15 min.

17.30–18.30  Mari Haaksipuu & Oodi Ilola - duo: laulua ja lavarunoutta

18.30–19.30 Maija Saksman runolaulu kirjonta ja käsityöteemalla.

*yhteislaulua?


20.00: <<MAAN>> Puolustusvoimat ~ohjelma tarkentuu~